Liga tenisowa jest miejscem, w którym mogą Państwo sprawdzić swoje umiejętności, w super atmosferze i duchu fair-play nauczyć się grać na punkty, wygrywać jak i znosić porażki. Liga jest otwarta na każdego gracza, na każdym poziomie.  W lidze nie ma podziału ze względu na płeć, czyli w jednej lidze rywalizują kobiety jak i mężczyźni. Warto zapisać się i spróbować, ponieważ gra treningowa jest czymś zupełnie różnym od typowej rywalizacji między dwoma graczami! My stwarzamy Wam taką możliwość, a przy okazji za Wasz wysiłek mamy SUPER NAGRODY! Każdy z graczy, będzie  miał utworzony profil w aplikacji klubowej reservise.com co ułatwi umawianie się z innym graczem i rozpoczęcie rywalizacji!

 

 

 

 

JAK ZAPISAĆ SIĘ DO LIGI I ROZGRYWAĆ MECZE W SPECJALNYCH CENACH? OTO PARĘ PROSTYCH KROKÓW!:

 1. Wejść na stronę: STRONA LIGI – wysłać zgłoszenie klikając „Zgłoś się on-line” w lewym górnym rogu (czerwony przycisk).

  lub mailowo na: piotr.rozmus@spektrumsportu.pl , biuro@spektrumsportu.pl, bezpośrednio w recepcji klubu podając swoje dane: Imię, Nazwisko, Numer telefonu, Adres e-mail
  Każdy zawodnik będzie miał utworzone konto w systemie rozgrywek TournamentTools. Portal ten, jest miejscem, w którym są umieszczane wyniki, rankingi, informacje odnośnie ligi.
  Utworzenie konta jest niezbędne do uczestniczenia w rozgrywkach ligowych.

 2. Poczekać na informację zwrotną od opiekuna ligi potwierdzającego przystąpienie do ligi. (Zostanie przesłany Państwu mail z regulaminem i zasadami dotyczącymi rozgrywania meczy).

 3. GOTOWE! możesz już umawiać się z graczami ligowymi na mecze!

Dane do graczy ligowych znajdziesz na https://tournament.tools/squash/liga,portal/515/515.html po zalogowaniu się w zakładce Książka adresowa, na mecze umawiamy się i to osoba wyzywająca rezerwuje kort po przez: – telefonicznie w recepcji klubu 504-300-477, stronę internetową: http://www.spektrumsportu.pl/rezerwacje-online/ ,

Oficjalną piłką ligową jest piłka WILSON AUSTRALIAN OPEN (i tylko tymi piłkami rozgrywamy mecze ligowe)! Organizator Ligi zapewnia „świeże” piłki na każdy mecz za 50zł jednorazowej opłaty raz na rundę (2miesiące). Piłki po meczu wracają do recepcji klubu.

 

 

 I. ZASADY OGÓLNE:

 1. I edycja Tenisowej Ligi klubowej i Ekstraligi Tenisowej rozpoczyna się z dniem 01 września 2017 – kończy 30 czerwca 2018.
 1. Klubowa Tenisowa Liga jest ligą otwartą, w której uczestniczą wszyscy chętni amatorzy czyli osoby, które nie były nigdy notowane na listach PZT. Indywidualne przypadki będą rozstrzygane przez opiekuna ligi. W trakcie sezonu Klubowa liga tenisowa może zostać poszerzana o dodatkowych uczestników – o przyjęciu nowego zawodnika do ligi decyduje opiekun ligi.
 2. Ekstraliga Tenisowa jest ligą zamkniętą, gdzie rywalizują zawodnicy, którzy przeszli z Klubowej Ligi Tenisowej
 3. Liga klubowa (LTS) jaki Superliga (SLTS) jest ligą otwartą, co oznacza że udział w niej mogą barć kobiety jak i mężczyźni. Wszyscy zawodnicy/zawodniczki klasyfikowani są w tym samym rankingu.
 4. Przystąpienie do obu lig jest darmowe. Wszyscy nowi zawodnicy zgłaszający chęć uczestnictwa proszeni są o osobisty kontakt z recepcją klubu Spektrum Sportu.
 5. Nowi zawodnicy, jak również już grający w lidze będą proszeni o utworzenie swojego konta w aplikacji klubowej Reservise.com w celu sprawniejszej komunikacji.
 6. Nie ma stałych dni lub godzin rozgrywania meczy ligowych. Zawodnicy wyzywają się wzajemnie i grają mecz ligowy na swoich stałych rezerwacjach lub godzinach zarezerwowanych na rozgrywkę ligową.
 7. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, kultury osobistej i zasad fair play.
 8. Mecze ligowe rozgrywane mogą być tylko i wyłącznie na kortach Akademii Tenisowej Spektrum Sportu przy ul. Gabriela Narutowicza 96, 05-119 Legionowo. biuro@spektrumsportu.pl, tel. 504 300 477
 9. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania powyższego regulaminu.
 10. Opiekunem Ekstraklasy jest menedżer Akademii Tenisowej Spektrum Sportu
 11. Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu.

II. SYSTEM ROZGRYWEK

 1. Klubowa Tenisowa Liga jak i Superliga posiadają odrębną listę rankingową zawodników.
 2. Ilość graczy w Superlidze jest ograniczona do 21 osób.
 3. Ilość graczy w Klubowej lidze tenisowej jest nieograniczona.
 4. Do rankingu zaliczana jest suma punktów z czterech najlepszych meczy rozegranych przez zawodnika w danej rundzie powiększona o wartość punktową z poprzednich rund. Każda runda trwa 2 miesiące. Jedynym wyjątkiem jest runda piąta, która trwa do połowy Czerwca.

 

RUNDY:

I: Wrzesień – Październik

II: Listopad – Grudzień

III: Styczeń – Luty

IV: Marzec – Kwiecień

V: Maj – połowa Czerwca

 1. Na podstawie rankingu, na koniec Sezonu rozgrywek od września do połowy czerwca wyłonione będą dwie grupy MASTERS – po 8 zawodników z każdej ligi. Na koniec sezonu w czerwcu, rozegrany zostanie turniej MASTERS, który wyłoni trzech najlepszych graczy z każdej Ligi. Zasady turnieju MASTERS ujęte będą osobnym regulaminem

 

III. ZASADY ROZGRYWANIA MECZÓW

 1. Grać można z każdym zawodnikiem zapisanym do odpowiedniej ligi, ale z jedną osobą nie można rozegrać meczu ligowego więcej niż jeden raz w danym miesiącu.
 2. Aktualizacja tabeli wyników odbywa się raz w tygodniu – w poniedziałek.
 3. Mecze rozgrywane są systemem do dwóch wygranych setów na ogólnych zasadach ujętych w przepisach tenisa. Set rozstrzygający domyślnie jest setem regularnym, chyba że zawodnicy przed rozpoczęciem meczu jednomyślnie uzgodnią inaczej – inna dopuszczalna forma rozstrzygnięcia 3 seta to super tie-break do 10 punktów. Przepisy gry znajdziemy na stronie: http://www.pzt.pl/
 4. Mecze sędziują sami zawodnicy. Mecz może sędziować sędzia, ale zawodnicy muszą zorganizować sędziego we własnym zakresie i musi on być zaakceptowany przez każdego z zawodników. W przypadku braku sędziego każda decyzja musi zostać zaakceptowana przez każdego z zawodników, a jeżeli pojawia się sprzeczne zdanie grana jest powtórka punktu.
 5. Umawianie sie na mecz odbywa się poprzez:  reservise.com (dostępną w systemie android, iOS lub na komputerze). Można umawiać się na mecze drogą bardziej tradycyjną jak: kontakt telefoniczny, mailowo pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami lub zgłoszenie recepcji prośby o znalezienie przeciwnika.
 1. Wszystkie mecze ligowe rozgrywane są piłką klubową jaką jest WILSON Australian Open.
 2. Aby zawodnicy mieli zbliżone szanse piłki zapewnia Klub.
 3. Mecze rozgrywane będą piłkami nowymi, lub granymi max 1 mecz.
 4. Jeśli piłki będą zapewniane przez Organizatora, wówczas od każdego zawodnika przy pierwszym meczu w danej rudzie pobrana zostanie kwota 50 zł jednorazowej opłaty za rundę.
 5. Po każdym meczu piłki zwracane są do recepcji
 6. Organizator, pragnąc pomóc zawodnikom w rozegraniu meczów, będzie telefonicznie lub po przez fanpage @spektrumsportu informował o ewentualnych wolnych kortach, oraz w miarę możliwości będzie pośredniczył w ustalaniu meczów.
 7. Na rozegranie meczów zawodnicy mają czas do końca rundy, jednakże przy osobistym kontakcie obowiązuje termin 7 dni od momentu wyzwania.
 8. Walkower może zostać przyznany jedynie w przypadku nie stawienia się przeciwnika na mecz lub w przypadku odwołania meczu zbyt późno. Mecz należy odwołać z przynajmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. W innym przypadku przeciwnik może poprosić o walkower.
 9. Jeśli zawodnik wywołany odwoła umówiony już mecz bez poinformowania przeciwnika z jednoczesną prośbą o przełożenie meczu na określony termin, wywołującemu przysługuje walkover.
 10. Wyzwanie na mecz, jak również wyzwanie do dokończenia meczu może odbyć się najpóźniej 7 dni od ostatniego dnia danej rundy.  Po tym terminie niemożność ustalenia terminu gry nie pociąga za sobą walkowera dla żadnej ze stron za wyjątkiem sytuacji udokumentowania unikania gry oraz sytuacji
 1. Odwołanie umówionego meczu musi sie odbyć poprzez poinformowanie przeciwnika oraz Organizatora o chęci odwołania. Jeśli odwołujący nie zapyta przeciwnika o możliwość przełożenia meczu, automatycznie zostaje przyznany walkover. Po odwołaniu meczu do odwołującego należy inicjatywa ponownego ustalenia terminu meczu (zaproponować musi przynajmniej 3 terminy wolnych kortów) pod rygorem przyznania drugiemu walkovera na koniec rundy
 2. Decyzję o przyznaniu ewentualnego walkovera z powodu niemożności umówienia się na mecz podejmuje Organizator ostatniego dnia rundy na podstawie informacji o rażącym unikaniu gry (wielokrotne propozycje od zawodnika lub Organizatora pozostawione bez rezultatu). Organizator zawsze dołoży starań aby rozwiązywać sporne kwestie polubownie.
 3. Wszystkie mecze przegrane walkowerem nie wliczają się do ilości rozegranych meczy w danym miesiącu.
 4. Brak inicjatywy ze strony Organizatora na ustawienie meczów nie może być powodem przyznania walkovera.
 5. Po każdym meczu zawodnicy wpisują wynik w protokole tygodniowym meczów ligowych, który znajduje się w recepcji klubu.
 6. Ranking początkowy Ekstraligi jest ustalony na podstawie rankingu końcowego Klubowej Ligi Tenisowej.
 7. Na koniec rundy cztery najlepsze osoby z Ligi Klubowej awansują do kolejnej Edycji Ekstraligi.

IV. PUNKTACJA

 1. Za wygrany mecz, niezależnie od wyniku zawodnik otrzymuje 100% wartości punktowej przeciwnika.

2. Zawodnik pokonany otrzymuje punkty za każdy wygrany set:

W przypadku przegranej w stosunku 0:2 nie otrzymuje punktów,

W przypadku przegranej w stosunku 1:2 otrzymuje 30% wartości punktowej przeciwnika,

3. W sytuacji kiedy kobieta gra z mężczyzną do liczby punktów za mecz otrzymuje dodatkowy mnożnik *20%

np. kobieta (miejsce 8) vs mężczyzna (miejsce 10)

wynik meczu: 6:4 2:6 6:3 (wygrywa kobieta)

mężczyzna w przegrywając mecz, ale wygrywając 1 seta (30% wartości punktowej przeciwniczki) dostaje w tej sytuacji – 22,5 pkt. natomiast

kobieta wygrywając mecz dostaje 70pkt (całą wartość punktową przeciwnika)*20%  czyli 70pkt + 14pkt = 84pkt

4.Wartość punktowa zawodników:

Miejsce

Wartość punktowa
Miejsce 1 100
Miejsce 2 95
Miejsce 3 90
Miejsce 4 85
Miejsce 5 80
Miejsca 6-8 75
Miejsca 9-11 70
Miejsca 12-14 65
Miejsca 15-19 60
Miejsca 20-24 55
Miejsca 25-29 50
Miejsca 30-34 45
Miejsca 35-39 40
Miejsca 40-44 35
Miejsca 45-49 30
Miejsca 50-54 25
Miejsca 55-…. 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Przy takiej samej liczbie punktów w rankingu , zawodnicy zajmują miejsca ex quo.

6.Aktualizacja rankingu odbywa się co miesiąc. Będzie on dostępny na tablicy ogłoszeń w klubie oraz na

stronie internetowej klubu. Wyniki każdego z rozegranych meczy, po wpisaniu do tabletu ze specjalną aplikacją dostępną przy recepcji klubu, będą od razu widoczne w aplikacji i na stronie internetowej www.spektrumsportu.pl. Śledzenie wyników jest dostępne w recepcji klubu i na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu.

V . OPŁATY I REZERWACJE:

 1. Przystąpienie do obu lig jest darmowe.
 2. Opłata za piłki jest pobierana od każdego zawodnika co rundę, w stałej wysokości – 50zł.
 3. Opłaty rezerwacyjne na rozegranie meczu ligowego płacone są co do zasady po połowie na każdego zawodnika.
 4. W przypadku, gdy zawodnik nie stawi się na umówiony mecz bez uprzedzenia lub do meczu pozostało mniej niż 24 godziny zostanie on obciążony całością opłaty rezerwacji kortów, chyba że Organizatorowi uda sie sprzedać te godziny.
 5. Minimalna opłata to równowartość za rezerwację; jeśli jest możliwość przedłużenia meczu zawodnicy uiszczają za każde następne 0,5 godz.
 6. Zawodników obowiązywać będą następujące opłaty za wynajem kortów na mecze:
 • w dni powszednie w godzinach 7.00-15.00: 30zł
 • w dni powszednie w godzinach 15.00-23.00 oraz soboty, niedziele i święta w godzinach 7.00-23.00: 40zł
 1. Rezerwacji można dokonywać po przez:

– aplikację Reservise.com @spektrumsportu

– stronę internetową: http://www.spektrumsportu.pl/rezerwacje-online/

– kontakt telefoniczny z recepcją klubu: tel. 504-300-477

– osobiście w recepcji klubu w godzinach pracy klubu

 VI. NAGRODY ORAZ PROFITY

 1. Na koniec danej Edycji obu lig ogłaszany jest ranking końcowy, a najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody w

postaci pamiątkowych pucharów oraz nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów.

 1. Najaktywniejszy zawodnik danej Edycji obu lig otrzymuje nagrodę rzeczową ufundowaną przez sponsora.
 2. Najaktywniejszym zawodnikiem ligi zostaje osoba, która w przeciągu 10 miesięcy trwania obu Lig rozegra najwięcej spotkań ligowych.
 3. Raz na rundę spośród wszystkich zawodników, którzy rozegrają w miesiącu poprzedzającym minimum 4 mecze ligowe, rozlosowany zostanie LIGOWY KARNET OPEN na 10 gierdo wykorzystania na mecze ligowe.
 4. LIGOWY KARNET OPEN jest imienny i przysługuje tylko na połowę kortu danego zawodnika.
 5. Na mecze ligowe wszystkim ligowiczom, którzy rozegrają odpowiednią ilość meczów w danej rundzie przysługują zniżki na kolejną rundę na zasadach określonych poniżej:

 

Min. 4 mecze 5,00%
5 – 7 15,00%
8 – 11 25,00%
12 – 14. 35,00%
15 i więcej 40,00%

 

 

 

 

 

7. Zniżka na mecze ligowe jest liczona od cen podstawowych wg obowiązującego cennika. Nie dotyczy HAPPY HOURS oraz innych czasowych promocji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZEJ LIDZE!

ŻYCZYMY SAMYCH SUKCESÓW I RYWALIZACJI NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE!

 

 

#tenis #tenis ziemny legionowo #legionowo porusza #tenis ziemny spektrum sportu #tenis dla dziecka legionowo #tenis dla dzieci #legionowo tenis #korty tenisowe legionowo #korty legionowo #liga tenisowa legionowo #challanger tenis legionowo