Dzieciom rodziców ćwiczących w naszym klubie zapewniamy świetną zabawę pod opieką animatora w kąciku zabaw.

Opieka animatora jest bezpłatna w czasie kiedy rodzic jest na zajęciach sportowych.

W pozostałym czasie kącik jest płatny.
Osoby zainteresowane pozostawieniem dzieci pod opieką animatora prosimy o zgłaszanie się do recepcji klubu.